Kovin, Grobljanska 12 +381 13 742 063

Termo sonde

TPN1-5

TPN1-5 je ubodna sonda za precizno merenje temperature podloge u gajilištima pečuraka. Sonda je izrađena od prohroma sa zašiljenim vrhom i povijenim delom za zaštitu kabla od prelamanja. Kabl je gumeni, dvostruko izolovan, otporan na amonijak, dužine 12m i 20m ili po narudžbi.

52,00€ (kabl 12m),    56,00€ (kabl 20m)

Pročitajte više

TPN1-10

TPN1-10 je ubodna sonda za merenje tempeature komposta u tunelima i bunkerima. Sonda je izrađena od prohroma sa zašiljenim vrhom i povijenim delom za zaštitu kabla od prelamanja. Kabl je gumeni, dvostruko izolovan, otporan na amonijak, dužine 8m ili po narudžbi.

83,00€ (kabl 8m)

Pročitajte više

TMN1-4

TMN1-4 je ugradna sonda za merenje temperature vazduha u klima komori. Sonda je izrađena od prohroma sa tupim vrhom i prirubnicom za montažu. Kabl je PVC, dvostruko izolovan, dužine 4m ili po narudžbi.

46,00€ (kabl 4m)

Pročitajte više

TYN1-15

TYN1-15 je termo sonda specijalno dizajnirana za upotrebu u psihrometrima. Sonda koristi ultra precizne temperaturne senzore i koristi se u paru. Isporučuje sa sa dvostruko izolovanim PVC kablom standardne dužine 15m.

Pročitajte više

Sve izražene cene su bez PDV-a. Za dinarska plaćanja primenjuje se srednji kurs Narodne banke Srbije.
Back to top