Kovin, Grobljanska 12 +381 13 742 063

Programi

Remote, Main panel

VYSE-V1.0 PC Softver

PC program za nadzor i daljinsku kontrolu tehnološkog procesa. Upotreba preko centralnog računara, mobilnog telefona, ili Interneta. Program vrši prikupljanje i obradu podataka, grafički prikaz i promenu parametara sa udaljene pozicije na svim kontrolerima, odnosno komorama.

Back to top