Kovin, Grobljanska 12 +381 13 742 063

Oprema za gajilište pečuraka

MYCO Procesni kontroler

MYCO je uređaj koji vodi proces uzgajanja pečuraka od faze inkubacije do branja. U njemu se nalazi program sa predefinisanim parametrima za sve tehnološke faze i mogu ga podjednako koristiti početnici i iskusni odgajivači. MYCO može voditi proces u dve nezavisne komore.

Pročitajte više

MADS Modularni akvizicioni pogonski sistem

MADS povezuje procesni kontroler i elemente za merenje i regulaciju na jednoj komori. To je fleksibilan sistem na koji se mogu povezati sve vrste temperaturnih sondi, merača vlage i ugljen-dioksida. MADS kontroliše sistem za ovlaživanje vazduha i pokreće servo motore za klimatizaciju.

Pročitajte više

EDIS Energetski razvod i frekventna regulacija

EDIS je energetski sistem za distribuciju električne energije. U njemu se nalaze inverteri za kontinualnu regulaciju brzine turbine za vazduh. On omogućava merenje trenutne snage i potrošnje struje za obe komore nezavisno.

Pročitajte više

CALM Centralni nadzorni sistem

CALM je centralni alarmni sistem za nadzor tehnološkog procesa u svim komorama. On obaveštava korisnika u slučaju neregularnog rada sistema ili odstupanja od zadatih parametara. Poseduje svetlosnu i zvučnu signalizaciju, prikaz preko terminala i računara, kao i mogućnost slanja SMS poruka.

Pročitajte više

Termo sonde

TP, TM su termo sonde za merenje temperature komposta i vazduha u gajilištima pečuraka. Posebno su dizajnirane za upotrebu u uslovima visoke koncentracije amonijaka i relativne vlažnosti vazduha. Koriste senzore najviše klase tačnosti i uske tolerancije Beta faktora.

Pročitajte više

PSY Merači vlage

PSY služi za merenje relativne vlažnosti vazduha u gajilištu. Radi na principu psihrometra i jedini je tip uređaja koji se može koristiti za rad u uslovima kondenzacije. Psihrometar se odlikuje stabilnim merenjem i neograničenim radnim vekom, bez rizika od zasićenja senzora.

Pročitajte više

GASM Centralni monitor za CO2

GASM je uređaj za pouzdano merenje koncentracije CO2 u svim komorama. Projektovan je za rad u uslovima kondenzacije i prisustva mikročestica. Isporučuje se sa profesionalnim detektorima najviše klase tačnosti. Opremljen je terminalom za programiranje režima rada i prikaz rezultata merenja.

Pročitajte više

AHAT Klima komore

AHAT je klima komora namenjena upotrebi u gajilištu pečuraka kapaciteta 600 do 1600 briketa (12 do 32t komposta). Ona vrši grejanje, hlađenje i sušenje vazduha, upravlja temperaturom komposta i koncentracijom ugljen-dioksida. Konstruisana je za neprekidan rad i upotrebu u uslovima kondenzacije i kontaminacije vazduha.

Pročitajte više

Programi

PC program za nadzor i daljinsku kontrolu tehnološkog procesa. Upotreba preko centralnog računara, mobilnog telefona, ili Interneta. Program vrši prikupljanje i obradu podataka, grafički prikaz i promenu parametara sa udaljene pozicije na svim kontrolerima, odnosno komorama.

Pročitajte više

Back to top