Kovin, Grobljanska 12 +381 13 742 063

Modularni akvizicioni pogonski sistem

Modularni akvizicioni pogonski sistem

Modularni akvizicioni pogonski sistem je uređaj koji povezuje procesni kontroler i elemente u polju. On služi za pokretanje aktuatora i motora za grejanje, hlađenje i ventilaciju u klima komori. Preko njega se aktivira sistem za zalivanje podloge i vlaženje vazduha u gajilištu. Ovaj sistem vrši prikupljanje podataka sa temperaturnih sondi, vlagomera i CO2 detektora.

480,00€

Pročitajte više

Sve izražene cene su bez PDV-a. Za dinarska plaćanja primenjuje se srednji kurs Narodne banke Srbije.
Back to top