Kovin, Grobljanska 12 +381 13 742 063

Klima komore

AHAT1 – 623

AHAT1-623, se sastoji od turbine kapaciteta 6.000 m3/h, toplog izmenjivača od 20kW i hladnog izmenjivača snage 30kW. Ima ugrađen eliminator kapljica i sud za odvod kondenzata. Ulazni vazduh se filtrira izmenjivim filtrom klase G4, a regulaciju ulaznog i recirkulacionog vazduha vrše demperi dimenzija 800×800 i 600x600mm.

2.860,00€ (bez opreme)

Pročitajte više

AHAT1 – 623 C (Compact)

AHAT1-623 Compact, je opremljen sistem (ready to use). Ugrađena je hidro grupa sa pogonima za grejanje i hlađenje. Ima ugrađene termo sonde i damper aktuatore za mešanje vazduha. Komora je integrisana sa modularnim sistemom za merenje i regulaciju (MADS), koja omogućava kompaktno ožičenje i jednostavno povezivanje sa upravljačkim ormanom.

3.970,00€ (sa opremom)

Pročitajte više

AHAT1 – 623 EA (External Air)

AHAT1-623 EA (External Air), poseduje kanal za spoljni vazduh. Namenjena je gajilištima hodničkog tipa, gde je potrebno obezbediti svež vazduh od spolja, kako ne bi došlo do mešanja vazduha iz gajilišta preko hodnika.

4.390,00€ (sa opremom)

Pročitajte više

Sve izražene cene su bez PDV-a. Za dinarska plaćanja primenjuje se srednji kurs Narodne banke Srbije.
Back to top