Kovin, Grobljanska 12 +381 13 742 063

Energetski razvod i frekventna regulacija

Energetski razvod i frekventna regulacija

Energetski razvod i frekventna regulacija je kompaktan elektro orman koji služi za distribuciju električne energije za uređaje u polju. U njemu se nalaze frekventni regulatori za kontrolu brzine turbine za ventilaciju. Na njemu se nalazi glavni prekidač, pomoću kojeg se sistem može isključiti sa električne mreže.

560,00€

Pročitajte više

Sve izražene cene su bez PDV-a. Za dinarska plaćanja primenjuje se srednji kurs Narodne banke Srbije.
Back to top