Kovin, Grobljanska 12 +381 13 742 063

Centralni nadzorni sistem

Centralni nadzorni sistem

CALM je centralni alarmni sistem za nadzor tehnološkog procesa u svim komorama. On obaveštava korisnika u slučaju neregularnog rada sistema ili odstupanja od zadatih parametara. Poseduje svetlosnu i zvučnu signalizaciju, prikaz preko terminala i računara, kao i mogućnost slanja SMS poruka.

980,00€

Pročitajte više

Sve izražene cene su bez PDV-a. Za dinarska plaćanja primenjuje se srednji kurs Narodne banke Srbije.
Back to top